Bezbednost i zdravlje na radu – BZR

 • Poslovi Lica za bezbednost i zdravlje na radu – mesečni servis
 • Izrada Akta o proceni rizika za radna mesta u radnoj okolini
 • Izrada Programa osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
 • Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad i periodične provere osposobljenosti
 • Treninzi za rukovodstvo i zaposlene – prava, obaveze, odgovornosti i interne procedure iz oblasti BZR
 • Izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Izrada elaborata o uređenju gradilišta – za građevinske firme
 • Izrada zakonom propisanih evidencija iz oblasti BZR
 • Izrada uputstava za bezbedan i zdrav rad u skladu sa potrebama radnih procesa i opreme koja se koristi
 • Izrada programa unapređenja sistema bezbednosti i zdravlja na radu
 • Podrška u obeležavanju radnih i pomoćnih prostorija odgovarajućim oznakama i upozorenjima
 • Organizovanje prethodnih i periodičnih lekarskih pregleda za zaposlene na radnim mestima sa povećanim rizikom
 • Organizovanje periodičnih pregleda vida za zaposlene koji koriste opremu za rad sa ekranom
 • Organizovanje periodičnih lekarskih pregleda za vozače
 • Organizovanje obuke iz prve pomoći
 • Podrška u nabavci ličnih zaštitinih sredstava i druge opreme u skladu sa Zakonom
 • Evaluacija sistema bezbednosti i zdravlja na radu – procena usklađenosti vašeg sistema BZR sa zakonskom regulativom i izrada plana unapređenja sistema
 • Obuka za polaganje stručnog ispita iz BZR