Edukacija u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu:

 • Osnovno osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad prilikom zasnivanja radnog odnosa, premeštanja na druge poslove, uvođenje novih sredstva za rad ili tehnologije i promene procesa rada
 • Osposobljavanje menadžmenta za upravljanje rizicima
 • Osposobljavanje zaposlenih za BZR pri obavljanju specifičnih – visokorizičnih poslova
 • Rad na visini
 • Rad u zatvorenom prostoru
 • Rad u zonama opasnosti od požara i eksplozija
 • Rad u energetskim postrojenjima
 • Rad u dubokim iskopima
 • Zavarivanje, sečenje i lemljenje
 • Rad u energetskim postrojenjima i u blizini visokog napona
 • Osposobljavanje zaposlenih za BZR sa specifičnom opremom za rad
 • Rukovanje viljuškarom
 • Rukovanje autodizalicom
 • Rukovanje kranom
 • Montaža – demontaža skela
 • Rukovanje ručnim alatom na mehanizovani pogon
 • Rukovanje radnim mašinama
 • Rukovanje hidrauličnom podiznom platformom
 • Korišćenje sredstava i opreme za zaustavljanje pada sa visine