Održavanje gromobranske instalacije

Održavanje gromobranske instalacije je važno da bi se održao odgovarajući nivo zaštite i efikasnost
gromobranske instalacije, jer su komponente gromobranske instalacije podložne gubljenju (delimičnom i
potpunom) svojih svojstava tokom godina eksploatacije zbog korozije, atmosferskih uticaja, oštećenja
uzrokovanog dejstvom vremena, mehaničkog oštećenja i oštećenja usled udara groma. Saradnici u
kompaniji ECO RULES, imaju 15 godina iskustva u navedenim poslovima