Izrada predloga projekta

Pisanje predloga projekta ili projektnog zahteva (project proposal, application) povezano je sa traženjem sredstava i deo je procesa traženja , prikupljanja sredstava (fundraising, grantseeking procedure) .

Kompanija je uspešno, do sada, realizovala 8 nacionalnih I 3 međunarodna projekta.