Zaštita životne sredine

  • Izrada Studije o proceni uticaja zatečenog stanja (za postojeća postrojenja) ili Studije o proceni uticaja na životnu sredinu (za nova postrojenja)
  • Konsalting iz oblasti upravljanja otpadom
  • Izrada Plana upravljanja otpadom
  • Izrada Programa zaštite životne sredine
  • Izrada dokumentacije za dobijanje dozvole za upravljanje otpadom