Izrada predloga projekta

Pisanje predloga projekta ili projektnog zahteva (project proposal, application) povezano je sa traženjem sredstava i deo je procesa traženja , prikupljanja sredstava (fundraising, grantseeking procedure)...

Savetnik za hemikalije

Izrada bezbedonosnog lista Izrada predloga etiketa Elektronsko vođenje I upis u registar hemikalija I biocidnih proizvoda Upis biocide u privremenu listu za dostavljanje tehničkog dosije

Zaštita životne sredine

Izrada Studije o proceni uticaja zatečenog stanja (za postojeća postrojenja) ili Studije o proceni uticaja na životnu sredinu (za nova postrojenja) Konsalting iz oblasti upravljanja...

Zaštita od požara – ZOP

Konsultanstke usluge iz oblasti zaštite od požara – mesečni servis (stručno osposobljeno lice za sprovođenje zaštite od požara) Konsalting iz oblasti zaštite od požara (savetovanje...